Vergaderstukken 24-09-20

Op donderdag 24 september 2020 vindt van 9.30 – 10.30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 26 juni 2020

TER BESPREKING
4. Project VLAM, presentatie door mevr. A. Bloemendaal, manager brandweer
5. Beoordelingsprotocol meldingen Openbaar Meldsysteem - Oplegnotitie
6. Strategisch plan Vastgoed VRGZ - Oplegnotitie
7. Generiek rampbestrijdingsplan - Oplegnotitie

TER KENNISNEMING
8. Vergaderdata VRGZ 2021 - Oplegnotitie
9. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: