Vergaderstukken 24-06-2021

Op donderdag 24 juni vindt van 11.00 uur tot 11.45 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. Hier de agenda (pdf) en de overige stukken vind je hieronder.

Ter vaststelling:
Concept verslag AB 22-04-2021 (pdf)

Ter bespreking:
Oplegnotitie jaarrekening 2020 (pdf)
Reacties gemeenten op rekening 2020 (pdf)
Verslag Auditcommissie 2020 (pdf)

Oplegnotitie begroting 2022 (pdf)
Reacties gemeenten op begroting 2022 (pdf)

Oplegnotitie Marap vs 4 (pdf)

Vergaderschema 2022 AB VRGZ DvO (pdf)

Overige stukken:

Conceptbrief reacties op zienswijzen (pdf)
Conceptbrief reacties op zienswijzen (pdf)
Tussentijdse rapportage VRGZ t/m maart 2021 (pdf)
Oplegnotitie vergaderdata 2022 (pdf)
Bestuurlijke brief (pdf)
Brief LMS Duiding vertraging (pdf)

Deel deze informatie via: