Vergaderstukken 22-12-22

Op donderdag 22 december 2022 vindt van 9.00-10.30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Verslag

3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur VRGZ 10-11-2022

Ter vaststelling

4. Normenkader VRGZ 2022 
Advies
Normenkader

5. Concept Rampbestrijdingsplan dijkdoorbraak en Overstroming
RBP Dijkdoorbraak en Overstroming

6. Reactie Bestuur VRGZ Project Uniforme kwaliteitseisen Bevolkingszorg
Conceptreactie
Brief Algemeen Besturen
Conceptanalyse en -advies

Ter bespreking

8. Flexibele crisisorganisatie
Memo bestuur

9. Toekomstbestendige Bevolkingszorg
Adviesnota

Ter informatie

10. Zienswijze op Jaarplan NIPV 2023
Concept brief reactie VRGZ
Concept jaarplan NIPV
Brief NIPV vraag om zienswijze

11. Vergaderplanning 2023 – aanpassing n.a.v. wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Aangepaste vergaderplanning 2023

Afsluiting

12. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: