Vergaderstukken 21-12-23

Op donderdag 21 december 2023 vindt van 10:00-11:15 uur de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid plaats in de Raadzaal gemeente Nijmegen. Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan aan via de volgende link: bestuurvrzg@vrgz.nl

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag Algemeen Bestuur 16 november 2023

Ter bespreking en besluitvorming

3. Regionaal risicoprofiel en beleidsplan

3a. Regionaal Risicoprofiel 2024

3b. Regionaal Beleidsplan 2024-2027

3c. Concept raadsbrief reactie op zienswijzen RCP en RBP 2023-2027

3d. Conceptreactienota gemeenten en partners RBP en RRP

4. ON Regionaal Crisisplan 2024-2027

4a. Regionaal Crisisplan 2024-2027

5. ON Regionaal Dekkingsplan 2024-2027

5a. VRGZ Dekkingsplan Brandweer 2024-2027

5b. Aanbiedingsbrief Dekkingsplan december 2023 gemeenteraden

5c. VRGZ Onderbouwingsrapportage Dekkingsplan Brandwee 2024-2027

6. ON Bestuurlijke portefeuilleverdeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

6a. Voorstel portefeuilleverdeling inclusief ambtelijke ondersteuning

7. ON Protocol iRBT

7a. Veiligheidsregio's inzake aanbieden protocol IRBT

7b. Bijlage Protocol Interregionaal Beleidsteam IRBT

8. ON project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing

8a. Bijlage project Gebiedsgerichte aanpak Natuurbrandbeheersing Gelderland

9. ON Actualisatie rampenbestrijdingsplan BRZO

9a. Concept Generiek rampbestrijdingsplan BRZO-inrichtingen

10. ON Normenkader 2023 VRGZ

10a. Normenkader VRGZ 2023

11. ON Addenda als gevolg van Omgevingswet

11a. ON Addendum Handhavingsbeleid VRGZ industriële veiligheid

11b. Addendum aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ

11c. Gewijzigde modelvoorschriften

12. ON memo Stand van zaken Taakdifferentiatie

12a. Memo stand van zaken Taakdifferentiatie

13. ON Zienswijze Jaarplan 2024 NIPV

13a. Zienswijze Jaarplan 2024 NIPV AB

14. Brief gedeputeerde staten provincie n.a.v. begroting

14a. Brief GS n.a.v. begroting-VRGZ-R910W6B7

15. ON Vergaderdata 2024

15a. Planning AB roulatie 2024

16. ON Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

16a. WVSV-Ledenbrief-nr.-8-Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

 

 

Deel deze informatie via: