Vergaderstukken 21-04-22

Op donderdag 21 april 2022 vindt van 9:30 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling:

3. Concept-verslag van 10 maart 2022 (pdf)

Ter bespreking:

4. Samenwerking meldkamer Oost-Nederland (als pdf: Oplegnotitie samenwerking meldkamers, Organisatie- en formatieplan, Adviesnota Meldkamersamenwerking Oost-Nederland en Bijlage 1 - behorende bij Meldkamersamenwerking veiligheidsregio's Oost-Nederland)

5. Systeemtest Freya (als pdf: Oplegnotitie systeemtest Freya en Conceptversie Evaluatierapport systeemtest Freya)

6. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: