Vergaderstukken 2020

Vergaderstukken 19 maart 2020 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 19 december 2019
4. Oplegnotitie Bluswatervoorzieningen - Adviesnota - Spreiding
5. Oplegnotitie portefeuilleverdeling - verdeling
6. Rondvraag en sluiting


Vergaderstukken 16 april 2020 

1. Opening
2. Mededelingen
    - Voortgang proces taakdifferentiatie

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 19 maart 2019
4. Jaarbericht operationele prestaties brandweer en ambulancezorg 2019 - oplegnotitie
5. Regionaal meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg GZ - oplegnotitie
6. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 25 juni 2020 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 16 april 2020
4. Rekening 2019 - Oplegnotitie - Reactie gemeenten
5. Begroting 2021 - Oplegnotitie - Reactie gemeenten
6. Marap, eerste periode 2020 - Voorblad 
7. Generiek rampbestrijdingsplan - Oplegnotitie
8. Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ - Bijlage A - Bijlage B
9. Oplegnotitie arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s - adviesnota
10. Operatie VLAM
11. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 24 september 2020

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 26 juni 2020

TER BESPREKING
4. Project VLAM, presentatie door mevr. A. Bloemendaal, manager brandweer
5. Beoordelingsprotocol meldingen Openbaar Meldsysteem - Oplegnotitie
6. Strategisch plan Vastgoed VRGZ - Oplegnotitie
7. Generiek rampbestrijdingsplan - Oplegnotitie

TER KENNISNEMING
8. Vergaderdata VRGZ 2021 - Oplegnotitie
9. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 5 november 2020

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 24 september 2020

TER BESPREKING
4. Tussentijdse rapportage t/m aug. 2020 VRGZ - Oplegnotitie
5. Aanbesteding accountantsdiensten VRGZ - Oplegnotitie
6. Duiktaak brandweer - Oplegnotitie
7. Project VLAM - Oplegnotitie
8. Slachtofferhulp - Bijlage 1 - Bijlage 2 - Bijlage 3 - Bijlage 4
9. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 17 december 2020

1. Opening

2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 5 november 2020

TER BESPREKING
4. Normenkader VRGZ - Oplegnotitie
5. Kaderbrief 2022 VRGZ - Oplegnotitie
6. Jaarplan IFV 2021 - Oplegnotitie - Concept reactie
7. Werkgeversvereniging veiligheidsregio’s - Oplegnotitie
8. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: