Vergaderstukken 2018

Vergaderstukken 1 maart 2018

1. Opening

TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 14 december 2017

TER BESPREKING
3. Coördinerend gemeentesecretaris

TER KENNISNEMING
4. Zelfredzaamheid - Bijlagen -> 1. Special Multinieuws, 2. Jaaractiviteiten 2017 brand en verminderd zelfredzamen, 3. Overzicht uitvoering beleidsplan zelfredzaamheid 2016-2017 en 4. Opbrengst bewonersonderzoek jaarthema 2017
5. Rondvraag en sluiting


Vergaderstukken 19 april 2018

1 Opening
2 Mededelingen

TER VASTSTELLING
Concept verslag 1 maart 2018

TER BESPREKING
4 Brandweerzorgplan: voorblad - zienswijzen gemeenten
Ondersteuning landelijk netwerk bevolkingszorg
6 Richtlijn uitzetting begroting: voorblad - richtlijn
VoorbladPlan aanpak vastgoed en beheer kazernes en Beheersingsmaatregelen VRGZ
8 Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 28 juni 2018 

1. Opening

TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 19 april 2018

TER BESPREKING
3. Wijziging hoofdstructuur VRGZ - Voorstel - Bijlagen (1. In verbinding voor een veilige regio, 2. Kwartier Samenwerking brandweer en RAV, 3. Kwartier Samenvoeging GHOR en VB, 4. Kwartier Onderzoek uitbesteding ondersteunende diensten, 5. Kwartier Bedrijfsvoering)
4. Financiële bijdrage begroting 2018 - Voorblad
5. Rekening 2017 - Brief raden - Overzicht reacties gemeenten
6. Begroting 2019 - Brief raden - Overzicht reacties gemeenten
7. Marap jan-april 2018 - Voorblad

HAMERSTUKKEN
8. Financiële verordening - Voorblad
9. Evaluatierapport Onderzoeksraad aanvaring stuw Grave - Voorblad
10. Evaluatie stroomstoring - Voorblad - Voorstel
11. Mate van voorbereiding zorgketen op rampen en crises - Oplegnotitie
12. Generiek rampbestrijdingsplan - Voorblad - Voorstel
13. Grensoverschrijdende samenwerking brandweer - Voorblad
14. Samenwerkingsafspraken VRGZ, politie en OM - Oplegnotitie

TER INFORMATIE
15. Rapport Inspectie repressieve brandweerzorg - Voorblad - Memo Inspectie - Regiobeeld
16. Zorgcoördinatiecentrum - Oplegnotitie 
17. Rondvraag en sluiting


Vergaderstukken 27 september 2018 

1. Opening
2. Concept verslag 28 juni 2018
3. Generiek rampenbestrijdingsplanvoorstelBijlage 1 Zienswijze 1 generiek rampbestrijdingsplanBijlage 2 Reactie van AB rbp 2018 (brief aan SVZ) en Bijlage 3 Generiek rampbestrijdingsplan VRGZ versie 1.0

TER KENNISNEMING
4. Vergaderdata 2019
5. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 8 november 2018 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept verslag 27 september 2018
4. Voorblad - Brief BGBOP
5. Oplegnotitie - Marap t/m augustus 2018
6. Voorblad - Kazerne Dodewaard
7. Voorblad - Financiële spelregels VRGZ
8. Voorblad - Reactie op rapport Onderzoeksraad veiligheid
9. Benoeming directeur brandweer RAV
10. Beëindiging contract BMC
11. Voorblad - Brief - Jaarplan IFV 2019
12. Rondvraag en sluiting

 

Vergaderstukken 20 december 2018 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 8 november 2018

TER BESPREKING
4. OplegnotitieAdviesnota en Brandweerzorgplan, onderdelen specialismen en OVD-gebieden
5. Samenstelling GBT-RBT
6. Aanwijzing lid dagelijks bestuur
7. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: