Vergaderstukken 2017

Vergaderstukken 9 maart 2017

1. Opening
TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 15 december 2016
TER BESPREKING
3. Staat van rampenbestrijding (Infographic), oplegnotitievoorstel AB reactie
4. Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstromingoplegnotitievoorstel
5. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 13 april 2017 

1 Opening
2 Mededelingen/Ingekomen stukken
 - Cybersecurity en veiligheidsregio’s

TER VASTSTELLING
Concept-verslag van 9 februari 2017

TER BESPREKING
4 Volumestijging ambulancevervoer - oplegnotitie
Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid - oplegnotitie - voorstel
Samenwerkingsovereenkomst Kreis Kleve - oplegnotitie
Jaarverslag 2016 externe klachtencommissie - oplegnotitie

TER KENNISNEMING
Brandweerbrief
Verslag en presentaties ketenpartneroverleg GHOR - oplegnotitie
10 Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 29 juni 2017

1 Opening

TER VASTSTELLING
Concept-verslag van 13 april 2017

TER BESPREKING
3 Concept-rekening 2016 VRGZ - voorblad jaarrekening (pdf) - zienswijze rekening (pdf) - brief raden (pdf) - verklaring auditcommissie over jaarstukken (pdf) - VRGZ-jaarstukken 2016 (pdf)
4 Marap - voorblad (pdf) - tussentijdse rapportage (pdf)
5 Concept-begroting 2018 VRGZ - voorblad begroting (pdf) - brief raden (pdf) - matrix reacties gemeenten op begroting (pdf) - brochure 'Wat is en doet de Veiligheidsregio?' (pdf) - VRGZ-begroting 2018 (pdf)
6 LMO (Presentatie C. van Eert) - voorblad  (pdf)
7 Verificatie automatische brandmeldingen - voorblad (pdf) - voorstel (pdf)
Interregionale operationele grenzen (pdf) - voorblad (pdf) - samenwerkingsovereenkomst (pdf)
Brief Lingewaal (pdf) - bijlage brief (pdf) - memo (pdf)
10 Kwaliteitsjaarverslag 2016 RAV (pdf) - oplegnotitie (pdf)
11 Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Overstroming - voorblad (pdf)

TER KENNISNEMING
12 Herijking standpunt voorbereiding terrorismebestrijding - voorblad (pdf) - memo (pdf)
13 Aanbesteding ambulancevervoer - voorblad (pdf)
14 Principeakkoord reparatie FLO-overgangsrecht 2017 - voorblad (pdf) - voorstel ledenraadpleging (pdf)
15 Distributie jodiumtabletten - oplegnotitie (pdf) - factsheet (pdf)
16 Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 28 september 2017

 1 Opening

TER VASTSTELLING
Concept-verslag van 29 juni 2017
Vergaderdata 2018 en schema
4 Rondvraag en sluiting

 Vergaderstukken 9 november 2017

1. Opening
TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 28 september 2017
TER BESPREKING
3. Marap t/m augustus 2017 (voorblad - financiële rapportage)
4. LMO (voorblad - beslispunten - samenvoegingsplan - ontwikkelovereenkomst - brief V&J)
5. Aanvaring stuw in Grave (voorblad - voorstel - rapport)
6. Mate van voorbereiding geneeskundige keten (voorblad - rapportage)
7. Aanwijzing leden dagelijks bestuur
8. Waarneming voorzitter RBT
9. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken 14 december 2017

1. Opening

TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 9 november 2017

TER BESPREKING
3. Brandweerzorgplan (Voorblad - Aanbiedingsvoorstel - Brandweerzorgplan)
4. Beheerskosten kazernes (Voorblad - Rapportage onderzoek beheerkosten kazernes VRGZ - Sheets Uitkomsten vervolgonderzoek)
5. Organisatieontwikkeling VRGZ (Voorblad)
6. Raadsvoorstel financiële bijdrage gemeenten (Voorblad - Raadsvoorstel - Bijlagen -> 1. Verzekeringspakket2. Inzet inhuur derden3. Huisvesting4. IFV benutten6. Beperken OvD gebieden en 7. Opheffen gaspakkenteam)
7. Concept-reactie jaarplan/begroting IFVB (Voorblad - Conceptjaarplan en begroting IFV 2018 - Brief Begroting IFV)

TER KENNISNEMING
8. Kwartiermakers VRGZ (Voorblad - Notitie inzake opdracht en bemensing kwartiermakers)
9. Tussenstand regionaal beleidsplan 2016-2019 (Voorblad - Memo bestuur over tussenstand RBP 2016-2019)
10. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: