Vergaderstukken 20-12-18

Op donderdag 20 december 2018 vindt van 10.00-11.00 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Locatie: Hotel Van der Valk, gelegen aan Hertog Eduardplein 4 6663 AN Nijmegen

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 8 november 2018

TER BESPREKING
4. Oplegnotitie, Adviesnota en Brandweerzorgplan, onderdelen specialismen en OVD-gebieden
5. Samenstelling GBT-RBT
6. Aanwijzing lid dagelijks bestuur
7. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: