Vergaderstukken 20-04-23

Op donderdag 20 april 2023 vindt van 11:30-12:00 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. 

De concept-agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en vaststellen concept-agenda

2. Mededelingen

3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 9 maart 2023

Ter vaststelling

4. Rode draden analyse 2022

5. Rampenbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming

6. Rondvraag