Vergaderstukken 19-12-19

Op donderdag 19 december 2019 vindt van 11.15-12.50 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Multipost Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Professor Bellefroidstraat 11 6525 AG te Nijmegen

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 26 september 2019
4. Regionaal beleidsplan 2020-2023 (Infographic), Regionaal risicoprofiel 2020, Regionaal crisisplan 2020-2023 en Multidisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen 2020-2023 - Oplegnotitie - Voorstel
5. Kaderbrief 2021 (Bijlage kaderbrief) - Oplegnotitie - Brief gemeenschappelijke regelingen
6. Normenkader 2019 - Oplegnotitie
7. Overdrachtsdossier meldkamer Nijmegen (Bijlage I: Letter of representation, Bijlage II: Geprognosticeerde activastaat per 31-12-2019, Bijlage III: Begrotingsbedragen 2020 op basis van situatie 2019, Bijlage IV: Projectbegroting LMO Oost en Bijlage V: Contracten en licenties) - Oplegnotitie
8. Nooddistributie jodiumtabletten - Oplegnotitie
9. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: