Vergaderstukken 19-03-20

Op donderdag 19 maart 2020 vindt van 11.45 - 12.30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is verplaatst naar de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Gelet op de huidige ontwikkelingen en aanpak van het coronavirus kan de agenda en de tijd nog gewijzigd worden.

 Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 19 december 2019
4. Oplegnotitie Bluswatervoorzieningen - Adviesnota - Spreiding
5. Oplegnotitie portefeuilleverdeling - verdeling
6. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: