Vergaderstukken 18-04-19

Op donderdag 18 april 2019 vindt van 11.30-12.20 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Locatie: Multipost Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG te Nijmegen

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Ter informatie ingekomen stukken
- Uitstel uitfasering WAS
- Gezag bij crises

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 14 maart 2018

TER BESPREKING
4. Handhavingsbeleid industriële veiligheid VRGZ - oplegnotie - adviesnota
5. Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRGZ - oplegnotie - adviesnota
6. Evaluatie systeemtest Hermes - oplegnotitie
7. Informatieverstrekking en beleidsproces P&C - adviesnota - reactie Beuningen
8. Opvang, huisvesting vluchtelingen - oplegnotitie - concept reactie
9. Jaarbericht operationele prestaties brandweer en RAV 2018 - oplegnotitie
10. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: