Vergaderstukken: 18 februari 2016

Op donderdag 18 februari 2016 vindt de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de VRGZ. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken. 

1. Opening

TER BESPREKING

2. Ingekomen stukken, brief Zaltbommel 

Ingekomen stuk Rode Kruis

NRK Voorstel convenant crisisopvang vluchtelingen

Rode Kruis

TER VASTSTELLING

3. Concept verslag 10 december 2015

TER BESPREKING

4. LMO, presentatie dhr. C. van Eert
Brief van V en J inzake Uitwerking heroriëntatie LMO

5. Geo en informatieveiligheid
Factsheet programma Informatievoorziening veiligheidsregio's

Programma Geo

Projectplan Informatieveiligheid

Brief Bestuurlijke consultatie programmaplan Geo

Brief Bestuurlijke consultatie Projectplan Informatieveiligheid

Brief Geo informatieveiligheid

Voorblad Geo-Informatieveiligheid

Voorstel Geo informatieveiligheid

6. Verslag externe klachtencommissie

Voorblad jaarverslag externe klachtencommissie
Jaarverslag externe klachtencommissie 2015

7. Bestuurlijke tweedaagse 6 en 7 oktober 2016
Voorblad Bestuurlijke tweedaagse 6 en 7 oktober 2016 

8. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: