Vergaderstukken 16-12-21

Op donderdag 16 december 2021 vindt van 9.00 – 10:00 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken. Bekijk de vergadering live via deze link.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 11 november 2021

TER BESPREKING
4. Raadsbrief VLAM, incl. presentatie, kaderdocument VRGZ en oplegnotitie afronding Operatie VLAM
5. Concept-evaluatie grip 4 Gelderland-Zuidtijdslijn corona in Gelderland-Zuid op hoofdlijnen en oplegnotitie Evaluatie grip 4
6. Concerncontroller VRGZ
7. Normenkader 2023, financieel en bijlage Normenkader 
8. Tussenrapportage RBP 2020-2023 en Oplegnotitie Tussenrapportage RBP 
9. Brief Jaarplan IFV 2022 en oplegnotitie Jaarplan

10. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: