Vergaderstukken 16-11-23

Op donderdag 16 november 2023 vindt van 11:30-12:30 uur de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid plaats in Apeldoorn. Wil je de vergadering bijwonen? Meld je dan aan via de volgende link: bestuurvrzg@vrgz.nl

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening en mededelingen
2. Conceptverslag Algemeen Bestuur 5 oktober 2023

Ter bespreking en besluitvorming

3. Tussentijdse rapportage VRGZ t/m augustus 2023
3a. Tussentijdse rapportage VRGZ t/m augustus 2023
4. ON Kaderbrief VGRZ 2025
4a. Kaderbrief VRGZ 2025
5. Herziening Gemeenschappelijke Regeling VRGZ
5a. ON wijziging GR VRGZ
5b. Bijlage 1 Ontwerpregeling GR VRGZ Hoofddocument 
5c. Bijlage 2 Uitgangspunten Regio Rijk van Nijmegen en Regio Rivierenland
5d. Bijlage 3 Overzicht aanpassingen WGR en actualisatie GR VRGZ
6. Handreiking bluswater voorzieningen
6a. ON regionale handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid
6b. Concept regionale handreiking bluswater en bereikbaarheid
7. Rondvraag

Deel deze informatie via: