Vergaderstukken 16-04-20

Op donderdag 16 april 2020 stond er een openbare vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Gelet op de huidige situatie met betrekking tot de aanpak van corona is besloten deze vergadering schriftelijk af te doen. Concreet betekent dit dat alle bestuurders via de mail om een reactie of instemming worden gevraagd. De conclusies worden verwerkt in de notulen die het volgende overleg (25 juni) vastgesteld zullen worden.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen
    - Voortgang proces taakdifferentiatie

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 19 maart 2019
4. Jaarbericht operationele prestaties brandweer en ambulancezorg 2019 - oplegnotitie
5. Regionaal meerjarenbeleidsplan Ambulancezorg GZ - oplegnotitie
6. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: