Vergaderstukken: 15 december 2016

Op donderdag 15 december 2016 vindt de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de VRGZ. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

1. Opening
TER VASTSTELLING
2. Concept-verslag 10 november 2016
TER BESPREKING
3. Inrichting repressieve brandweerzorg + Toelichting bij voorstel knelpunten
4. Programma risicobeheersing/risicoanalyse + Voorblad + Adviesnota + Integrale risicoanalyse
5. Begroting IFV 2017 + Voorblad + Brief begroting IFV 2017
6. Programma Kernregistraties en applicaties IFV + Voorblad + Brief kernregistraties en applicaties + bijlage gemeenschappelijke applicaties en kernregistraties
TER KENNISNEMING
7. Rapportage mate van voorbereiding geneeskundige keten 2015 + Voorblad
8. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: