Vergaderstukken 14-12-17

Op donderdag 14 december 2017 vindt van 11.15-12.45 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Gemeentehuis West Maas en Waal, gelegen aan de Dijkstraat 11, 6658 AG Beneden-Leeuwen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening

TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 9 november 2017

TER BESPREKING
3. Brandweerzorgplan (Voorblad - Aanbiedingsvoorstel - Brandweerzorgplan)
4. Beheerskosten kazernes (VoorbladRapportage onderzoek beheerkosten kazernes VRGZSheets Uitkomsten vervolgonderzoek)
5. Organisatieontwikkeling VRGZ (Voorblad)
6. Raadsvoorstel financiële bijdrage gemeenten (Voorblad - Raadsvoorstel - Bijlagen -> 1. Verzekeringspakket, 2. Inzet inhuur derden, 3. Huisvesting, 4. IFV benutten, 6. Beperken OvD gebieden en 7. Opheffen gaspakkenteam)
7. Concept-reactie jaarplan/begroting IFVB (VoorbladConceptjaarplan en begroting IFV 2018Brief Begroting IFV)

TER KENNISNEMING
8. Kwartiermakers VRGZ (VoorbladNotitie inzake opdracht en bemensing kwartiermakers)
9. Tussenstand regionaal beleidsplan 2016-2019 (VoorbladMemo bestuur over tussenstand RBP 2016-2019)
10. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: