Vergaderstukken 14-09-2023

Op donderdag 14 september 2023 vindt van 10:30-11:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. Meekijken kan via deze link.

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2023

Ter bespreking en besluitvorming
4. Oplegnotitie jaarrekening 2022 Algemeen Bestuur 
4a. Jaarstukken 2022 VRGZ
4
b. Verslag Auditcommissie 2022 op jaarstukken 2022

5. Oplegnotitie Begroting 2024

5a. Begroting 2024 VRGZ
5b. Raadsbrief reactie op zienswijzen op jaarstukken 2022 en begroting 2024
6. Rondvraag

Deel deze informatie via: