Vergaderstukken: 14 april 2016

Op donderdag 14 april 2016 vindt de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de VRGZ. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken. 

1. Opening

TER VASTSTELLING

2. Concept verslag 18 februari 2016

TER BESPREKING

3. Kwaliteitsjaarverslag RAV 2015
- Voorblad
- Voorstel
- Kwaliteitsjaarverslag

TER KENNISNEMING

4. Voortgangsrapportage brandweer
- Voorblad
- Memo voortgangsrapportage

5. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: