Vergaderstukken 13-04-17

Op donderdag 13 april 2017 vindt van 10.00-11.30 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Raadzaal in Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA te Wijchen.

Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

AGENDA
1 Opening
2 Mededelingen/Ingekomen stukken
 - Cybersecurity en veiligheidsregio’s

TER VASTSTELLING
3 Concept-verslag van 9 februari 2017

TER BESPREKING
4 Volumestijging ambulancevervoer - oplegnotitie
5 Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid - oplegnotitie - voorstel
6 Samenwerkingsovereenkomst Kreis Kleve - oplegnotitie
7 Jaarverslag 2016 externe klachtencommissie - oplegnotitie

TER KENNISNEMING
8 Brandweerbrief
9 Verslag en presentaties ketenpartneroverleg GHOR - oplegnotitie
10 Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: