Vergaderstukken 11-11-21

Op donderdag 11 november 2021 vindt van 10.30 – 11:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken. Bekijk de vergadering live via deze link.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 23 september 2021

TER BESPREKING
4. Tweede tussenrapportage jan-aug. 2021 VRGZ
Tussentijdse rapportage t/m augustus 2021 VRGZ
5. Kaderbrief 2023 en oplegnotitie kaderbrief 2023
6. Oprichting Stichting expertisebureau
- Oplegnotitie Oprichting stichting expertisebureau risicobeheer
- Adviesnota oprichting expertisebureau risicobeheer
- Bijlage: ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer en waarborgfonds
- Bijlage: conceptbrief VR aan gemeenteraad over wensen en bedenkingen stichting risicobeheer

7. Rondvraag en sluiting