Vergaderstukken: 11 juni 2015

Op 11 juni 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ plaats. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededeling
3. Vaststelling concept verslag van 9 april 2015

Ter besluitvorming

4. Concept rekening VRGZ 2014
Voorblad
Brief begroting 2016 en jaarrekening 2014
Matrix reacties gemeenten

5. Concept begroting VRGZ 2016
Voorblad
Matrix reacties gemeenten

6. Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage
Voorblad
Tussenrapportage
Gemeentelijke bijdrage
Projectplanning verdeling gemeentelijke bijdrage

7. LMO
Voorblad
Voorstel
Reactie plannen LMO en bijlage bij reactie

8. Strategische Agenda veiligheidsregio's
Voorblad
Brief
Voorstel
Project kwaliteit vergelijkbaarheid
Project continuïteit
Project bevolkingszorg
Project stralingsincidenten (toelichting)
Project water en evacuatie (toelichting)
Project BOB

9. Programma informatievoorziening
Voorblad
Brief
Voorstel

10. Gelderse commissie grote rivieren
Voorblad convenant
Convenant

11a. Inrichting brandweerorganisatie

Voorblad
Notitie
Beantwoording vragen bestuur 

11b. Verlenging contract Deloitte

Ter kennisneming

12. Uitfasering WAS
Voorblad
Brief

13. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: