Vergaderstukken: 10 december 2015

Op 10 december 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ plaats. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken. 

1. Opening
2. Mededeling

TER VASTSTELLING

3. Concept verslag 5 november 2015

TER BESLUITVORMING

4. Evaluatie GRIP 3 brand OC Huismanstraat in Nijmegen
Presentatie: dhr. P. van Ommen, teamleider brandweer Nijmegen

Voorblad evaluatie GRIP 3
Multidisciplinaire systeemevaluatie
Rapport Notenhout
Persbericht OM OC Huismanstraat 

5. Doorontwikkeling IFV/VB
Voorblad
Voorstel
Notitie
Bestuurlijke consultatie 
Brief

6. Begroting / Jaarplan IFV
Voorblad
Brief begroting IFV 2016
Aanbiedingsbrief zienswijze - VRGZ
Bijlage jaarplan en begroting IFV 2016

7. Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2015
- Voorblad
Rapportage

8. Marap rapportages 2016
Voorblad

9. Normenkader
Voorblad
Normenkader

10. Rapportage voorbereiding zorgketen 2014
Voorblad
Rapportage

11. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: