Vergaderstukken 10-11-22

Op donderdag 10 november 2022 vindt van 9.00-10.00 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadszaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening

2. Mededelingen

Ter vaststelling

3a. Concept-verslag van 30 juni 2022 (openbaar) (pdf)

3b. Concept-verslag van 6 oktober 2022 (schriftelijk) pdf

Ter bespreking en besluitvorming

4. Kaderbrief VRGZ 2024 (pdf)
Oplegnotitie

5. Tweede tussenrapportage VRGZ t/m augustus 2022
Oplegnotitie

6. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: