Vergaderstukken 10-03-22

Op donderdag 10 maart 2022 vindt van 10.00 – 10:15 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. De vergadering is via een livestream bij te wonen.

Hieronder staat de concept agenda (pdf) met bijbehorende stukken. 

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept verslag openbare AB-vergadering 16-12-2021

TER BESPREKING
4. Oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en waarborgfonds, ontwerpbesluit oprichting stichting risicobeheer en waarborgfonds en reacties gemeenten op oprichting en deelname stichtingen

5. Lid auditcommissie VRGZ

6. Rondvraag en sluiting