Vergaderstukken 9 april 2015

Op 9 april 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ plaats.  Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededeling
3. Vaststelling concept verslag van 12 februari 2015

TER BESLUITVORMING

4. Brandweerzaken
a) Procedurevoorstel uitwerking uitkomsten themasessie
Voorblad en voorstel
b) Inrichting organisatie brandweer
Voorblad en notitie

5. Bevolkingszorg op orde 2.0
Voorblad, voorstel en bijlage

6. Rampbestrijdingsplan Kuehne-Nagel

7. Verhuizing ROC
Voorblad en voorstel

8. Kwaliteitsjaarverslag RAV
Voorblad, voorstel en verslag

TER KENNISNEMING

9. Instrument ruimtelijke veiligheid

10. Externe klachtencommissie
Voorblad en jaarverslag

11. Bestuurlijke ketenpartneroverleg
Memo en verslag 

12. Rondvraag en sluiting

 

 

 

Deel deze informatie via: