Vergaderstukken: 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 vindt van 11.00-11.30 uur de openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Locatie: Van der Valk hotel gelegen aan Laan van Westroijen 10, 4003 AZ te Tiel.

Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

1. Opening
TER VASTSTELLING
2. Concept verslag 15 december 2016
TER BESPREKING
3. Staat van rampenbestrijding (Infographic), oplegnotitie, voorstel AB reactie
4. Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstroming, oplegnotitie, voorstel
5. Rondvraag en sluiting

Deel deze informatie via: