Vergaderstukken 05-10-23

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt van 09:30-10:30 uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen. Meekijken kan via deze link.

Hieronder de agenda en de bijbehorende stukken:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Conceptverslag openbare vergadering Algemeen Bestuur 29 juni 2023

Ter bespreking en besluitvorming
3. Oplegnotitie meerjarenprogramma en samenwerkingsovereenkomst
3a. Meerjarenprogramma bevolkingszorg en crisiscommunicatie
3b. Samenovereenkomst gemeenten - VRGZ
4. Oplegnotitie Eindadvies project
4a. Brief veiligheidsregio's eindadvies UKB Bevolkingszorg
4b. Eindadvies UKB Bevolkingszorg
5. Oplegnotitie vaststelling Convenant MKON-MKBM
5a. Definitief art 35 convenant MKON-MKBM

6. Oplegnotitie proces gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
6a. Memo gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

7. Besluitenlijst AB

 

8. Rondvraag

Deel deze informatie via: