Vergaderstukken: 5 november 2015

Op 5 november 2015 vindt de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ plaats. Hieronder staat de agenda met bijbehorende stukken.

1. Opening

2. Mededeling

3. Vaststelling concept-verslag van 11 juni 2015

TER BESLUITVORMING

4. Regionaal Beleidsplan VRGZ 2016-2019 
Gespreksnotitie bij Regionaal Beleidsplan VRGZ 2016-2019
Concept-rapport regionaal risicoprofiel 
Gemeentelijke samenvatting RBP - concept-voorbeeld Geldermalsen
Voorblad Regionaal Beleidsplan VRGZ
Regionaal Beleidsplan VRGZ 2.0
Voorstel bestuur concept Regionaal Beleidsplan t.b.v. consultatie

5. Bezuinigingstaakstelling VRGZ 2016-2019
Voorblad
Memo

6. Prestatie-eisen LMO en taakafbakening meldkamer
Consultatiebrief gezags- presetatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's 
Brief aan VB over gezagseisen
Bijlage notitie afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein
Bijlage startnotitie gezags- prestatie- en kwaliteitseisen veiligheidsregio's
Voorblad prestatie- en gezagseisen LMO
Voorstel prestatie-eisen LMO

Hamerstukken

7A. Tussentijdse financiële rapportage t/m april
Voorblad
Rapportage

7B. Inkopen en aanbesteden
Voorblad 
Inkoop en aanbesteden

8A. Financiële verordening
Voorblad
Financiële verordening

8B. Controleverordening
Voorblad
Controleverordening

8C. Treasurystatuut
Voorblad
Treasurystatuut

9. Opdrachtomschrijving accountantsdiensten
Voorblad aanbesteding dienst accountant
Opdrachtomschrijving

10. Verslag 2014 archivaris
Jaarverslag gemeentearchivaris
Voorblad
Voorstel DB jaarverslag 2014 archivaris

11. Officier van Dienst Geneeskundig
Voorstel dekking OVDG
Officier van Dienst Geneeskundig

TER KENNISNEMING

12. Vergaderplanning 2016
Voorblad 
Vergaderschema AB en DVO

13. Programma bevolkingszorg Gelderland-Zuid
Voorblad
Informatienota

14. Rondvraag en sluiting

 

Onderstaande vergaderstukken kunt u opvragen bij rinie.verhoeven@vrgz.nl.

  • Concept-rapport regionaal risicoprofiel
  • Regionaal Beleidsplan VRGZ 2.0
  • Jaarverslag gemeentearchivaris

Deel deze informatie via: