Vergaderstukken 04-03-21

Op donderdag 4 maart 2021 vindt van 10.10 uur - 10.45 uur uur de openbare vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De vergaderlocatie is de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Nijmegen, gelegen aan Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP te Nijmegen.

Hieronder staat de agenda (pdf) met bijbehorende stukken.

1. Opening
2. Mededelingen

TER VASTSTELLING
3. Concept-verslag van 17 december 2020

TER BESPREKING
4. Benoemen accountant - Bijlage Guninngsadvies
5. Vervallen
6. Terugkoopregeling
7. Lidmaatschap Dagelijks Bestuur/portefeuilleverdeling - Bijlage Overzicht verdeling Portefeuilles 2020
8. Informatiebrief stand van zaken samenvoeging meldkamer Oost-5 - Bijlage Informatiebrief 
9. Rondvraag en sluiting

 

Deel deze informatie via: