Voorbereidingen Ambulancezorg Gelderland-Zuid op 'code zwart'

Voorbereidingen Ambulancezorg Gelderland-Zuid

Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) is al maanden bezig met de voorbereidingen op een mogelijke ‘Code zwart’ in de coronacrisis, zowel landelijk als regionaal. ‘Code zwart’ betreft een noodscenario dat we hopelijk nooit zullen krijgen. In deze fase liggen de intensive cares en ziekenhuisafdelingen vol met coronapatiënten, en kunnen ook de spoedeisende hulpen van de ziekenhuizen de drukte niet meer aan. In dit scenario zullen ook de huisartsen en Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) veel coronapatiënten zien.

In de regio Nijmegen en Regio Tiel zijn draaiboeken opgesteld voor ‘Fase 3’. Hierbij zijn de regionale ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, zorginstellingen en AZGZ betrokken.

Uitgangspunt ‘Code zwart’

  • In principe wordt zo lang mogelijk gehandeld zoals AZGZ dat gewend is (landelijke protocollen toepassen). Dit geldt zowel voor de meldkamer als de ambulances van AZGZ.
  • De ambulanceverpleegkundige neemt geen finale beslissing over wel/niet naar het ziekenhuis. De behandelend arts beslist hierin.

Gevolgen ‘’Code zwart’’ voor onze inwoners

Meldkamer

  • Op de meldkamer zal nog preciezer worden vastgesteld of er echt ambulancezorg noodzakelijk is. Hierbij wordt de samenwerking met de huisarts(post) laagdrempelig gezocht.
  • Voor onze meldkamer ambulancezorg kan het gevolg voor de burger zijn: minder service aan de 112-beller, zoals minder vaak doorverbinden met de huisarts, of minder vaak instructies geven tot aan de komst van de ambulance.

Ambulancezorg

  • Voor de ambulancezorg wordt extra inzet ambulances en personeel geregeld.
  • AZGZ zal zich in het noodscenario richten op (waar verantwoord mogelijk) coronazorg zonder vervoer naar het ziekenhuis. Hierbij zal worden geprobeerd om coronapatiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te behandelen, bijvoorbeeld met zuurstof. Dit vraagt een intensieve samenwerking met huisartsen en huisartsenposten, alsmede met de SEH-arts en de verpleeg- en thuiszorg.

 Algemene coronarichtlijnen voor ambulancepersoneel en familie blijven van kracht

  • De ambulancemedewerkers van AZGZ hebben altijd een mondkapje op en handschoenen aan, ondanks het feit dat ze gevaccineerd zijn. Als een patiënt verdacht wordt van corona of corona heeft, dan wordt er ook een schort aangetrokken en een bril opgezet.
  • Gedurende de coronapandemie kunnen er in principe geen familieleden of bekenden meerijden met de patiënt, ook al zijn ze gevaccineerd.

Meer weten over ‘Code zwart’ en de impact op Ambulancezorg Gelderland-Zuid? Neem dan contact op met pierre.van.grunsven@vrgz.nl.

Nieuws