Vergaderstukken Algemeen Bestuur 16 april 2020 beschikbaar

Op donderdag 16 april 2020 stond er een openbare vergadering gepland van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Gelet op de huidige situatie met betrekking tot de aanpak van corona is besloten deze vergadering schriftelijk af te doen. Concreet betekent dit dat alle bestuurders via de mail om een reactie of instemming worden gevraagd. De conclusies worden verwerkt in de notulen die het volgende overleg (25 juni) vastgesteld zullen worden.

Klik hier voor de agenda en de stukken.

Nieuws