Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan en Crisisplan online beschikbaar

Eind 2019 stemde ons Algemeen Bestuur in met de vierjaarlijkse ‘beleidstrilogie’ van Gelderland-Zuid en daarmee met de koers voor de periode 2020-2023. Vandaag ontving onze voorzitter van de Veiligheidsregio burgemeester Bruls uit handen van Johan van Kastel (directeur van de veiligheidsregio) een eerste fysieke editie. 

Aanbieden plan Bruls.png

Onze bestuurders en partners ontvangen een fysiek exemplaar ontvangen en online zijn de plannen voor iedereen beschikbaar.

Regionaal Risicoprofiel
Het eerste deel van de trilogie is het Regionaal Risicoprofiel. Dit profiel beschrijft de inventarisatie en analyse van de aanwezige risico’s in Gelderland-Zuid. Ignas Kamps, brandweeradviseur binnen de sector Crisisbeheersing stond met zijn tijdelijke projectteam aan de lat voor deze klus. ‘Hoewel het inclusief bijlagen het meest uitgebreide document is, schat ik in dat er op inhoud het minst gewijzigd is ten opzichte van de vorige editie. Nieuw is in ieder geval de toevoeging van de paragrafen over cyberrisico’s en klimaatverandering. Daarnaast hebben we gedurende de consultatie bij de gemeenten ook een speciaal gemeenteprofiel opgesteld. Dit werd zeer gewaardeerd en daardoor is het document ook meer gaan leven. Tot slot hebben we de ambitie om voortaan jaarlijks het risicodiagram tegen het licht te houden en ook weer te delen met de gemeenten’.

Regionaal Beleidsplan
Het Risicoprofiel, gecombineerd met de organisatieambitie en ontwikkelingen in onze omgeving, vormt de basis voor het Regionaal Beleidsplan. ‘Deze ontwikkelingen hebben we als projectgroep onder andere opgehaald bij gemeenten, crisispartners en omliggende regio’s,’ aldus projectleider Mieke Okhuysen, werkzaam binnen de sector Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio. ‘Dit leverde niet alleen nuttige informatie op, maar ook veel draagvlak. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst een infographic ontwikkeld, waardoor onze uitdagingen in één oogopslag te zien zijn. Ook ben ik zeer te tevreden met de positieve feedback die we kregen tijdens de verschillende presentaties aan de gemeenteraden in het najaar van 2019’.

Regionaal Crisisplan
Het derde en laatste document, het Regionaal Crisisplan, beschrijft de inrichting van de regionale multidisciplinaire organisatie tijdens rampen en crises, inclusief de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Marjolein Fleuren, in het dagelijks leven ook belast met het evalueren van GRIP-incidenten in onze regio, was verantwoordelijk voor de actualisatie van het crisisplan. ‘Ik vond het vooral interessant om continu de waaromvraag te stellen. Daarnaast toetste ik bij mijn projectleden steeds of het de huidige of de gewenste werkwijze was, wat er geschetst werd. Uiteindelijk is het ons gelukt om dit crisisplan compacter en overzichtelijker te maken dan de vorige editie. Tot slot volgt er nog een handzaam zakboekje als handig naslagwerkje voor iedereen die werkzaam is binnen de crisisorganisatie.’

voorkanten.png

Klik hier of op de afbeelding om de plannen te downloaden.

Nieuws