Patiëntwaarderingsonderzoek bijna van start

Patiënten die in maart 2022 spoedeisende ambulancezorg of planbaar ambulancevervoer van ons hebben ontvangen, kunnen in mei en juni worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deelname is op vrijwillige basis, maar we stellen het zeer op prijs als je de vragenlijst invult. Jouw ervaringen helpen ons om de ambulancezorg te verbeteren.

Over het onderzoek
Het patiëntwaarderingsonderzoek wordt uitgevoerd door Nivel in opdracht van Ambulancezorg Nederland. Het is een herhaalmeting van de metingen in 2016 en 2019. Dit onderzoek heeft als doel om een landelijk beeld te krijgen van de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg. Daarnaast brengen we in kaart of veranderingen binnen de ambulancezorg van invloed zijn op de waardering van onze zorg.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Voor de omgang met persoonsgegevens van patiënten hanteren wij strikte privacyrichtlijnen. Met het invullen en verzenden van de vragenlijst verleen je toestemming aan het Nivel om gebruik te maken van de informatie in de vragenlijst. De contactgegevens (naam, adres, woonplaats) van patiënten worden alleen gebruikt voor het toesturen van de vragenlijst en zijn alleen bekend bij meetorganisatie DESAN. Alle gegevens worden na afloop van het onderzoek vernietigd. Het Nivel krijgt uiteindelijk alleen geanonimiseerde gegevens zodat zij de uitkomsten van het onderzoek kunnen analyseren. Achtergrondgegevens zoals leeftijd en geslacht, gebruikt het Nivel voor respons-analyses om de representativiteit van het onderzoek te bepalen.

Ik wil niet deelnemen aan het onderzoek
Als je niet wilt deelnemen aan dit onderzoek dan kun je dat hier aangeven. Jouw adresgegevens worden dan niet gebruikt en je ontvangt ook geen uitnodiging voor het onderzoek.

Nieuws