Opvang vluchtelingen Oekraïne door de regio Gelderland-Zuid

Bijna 600 vluchtelingen worden op dit moment opgevangen in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De drie locaties voor crisisnoodopvang en zeven locaties voor langdurige noodopvang bieden in totaal ruimte voor bijna 1.400 vluchtelingen. De komende weken komen hier nog bijna 900 opvangplekken bij waardoor het aantal opvangplekken oploopt tot 2.300. De Veiligheidsregio zet in nauwe samenwerking met haar 14 gemeenten alle zeilen bij om Oekraïense vluchtelingen een goede plek te bieden en doorstroom vanuit de crisisopvang zo snel mogelijk te faciliteren. Particuliere opvang wordt hierbij ontmoedigd.

Nieuwe locaties in Gelderland-Zuid

De crisisnoodopvangplekken in Aalst (De Maayenbogerd), Beuningen (De Tinnegieter) en Nijmegen (Jan Massinkhal) blijven voorlopig behouden. Het aantal opvangplekken voor langdurigere opvang is sinds een week uitgebreid met locaties in Tiel, Overasselt, Nijmegen en Kerkdriel. De opvangplekken die de komende weken worden gerealiseerd bevinden zich door de hele regio Gelderland-Zuid.

Terughoudendheid in particuliere opvang
Samen met de gemeenten zet de VRGZ alles op alles om goede opvangplekken voor de Oekraïense vluchtelingen te realiseren en faciliteren. De Veiligheidsregio benadrukt dat deze opvang uiteindelijk meer stabiliteit aan vluchtelingen biedt dan opvang in een gastgezin.

Hubert Bruls, voorzitter van de VRGZ: ‘Hoe nobel het particulier opvangen van Oekraïense vluchtelingen ook is, dit is niet altijd in het belang van gast en gastgezin. Denk er daarom goed over na of dit, ook voor langere termijn, bij je past. Er zijn ook voldoende andere manieren om je in te zetten voor de vluchtelingen, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Nauwe samenwerking gemeenten en partners in veiligheid

De opvang van de, in eerste instantie, 2.000 vluchtelingen is een gezamenlijke opgave waar de VRGZ samen met de 14 gemeenten, GGD, Omgevingsdiensten en andere partners in veiligheid voor staat. Het is mooi om te zien dat iedereen er samen de schouders onder zet, ondanks dat dit buiten ieders reguliere werkzaamheden valt. Alle betrokkenen bereiden zich erop voor dat deze crisis langere tijd zal duren. Daarom wordt er gekeken hoe de huidige opgave en eventuele toekomstige opgaven ook op langere termijn in gezamenlijkheid kan worden aangepakt.

Lees meer over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Nieuws