Openbare bekendmaking: Ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ, Ambulancezorg en Brandweer 2020

Het directieteam van de VRGZ en de directeur publieke gezondheid hebben met verwijzing naar voornoemd MVM VRGZ 2020 op 19 januari 2021 het ondermandaat personele aangelegenheden VRGZ 2020 vastgesteld. De directeur Brandweer en Ambulancezorg van de VRGZ heeft op 19 januari 2021 eveneens het ondermandaat personele aangelegenheden RAV 2020 en het ondermandaat brandweer 2020 vastgesteld. Het Besluit ondermandaat rechtspositionele besluiten van 01 mei 2014 en de werkdocumenten inzake bevoegdheidsverdeling personele functie VRGZ en RAV van 20 december 2016 zijn ingetrokken.

Ter inzage
De betreffende ondermandatenĀ zijn via deze link te downloaden. Ook liggen gedurende vier weken (van donderdag 28 januari t/m 24 februari) ter inzage bij de VRGZ, gelegen aan de Professor Bellefroidstraat 11 te (6525 AG) Nijmegen. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via nummer 06 ā€“ 83 22 01 72.

Deel deze informatie via:

Nieuws