Hulp bij vergunningsaanvragen brandveiligheid bij verruiming coronamaatregelen

Er worden diverse maatregelen getroffen in alle sectoren, waarmee iedereen probeert grip op het coronavirus te houden, de zorg niet te (over)belasten en kwetsbare inwoners te beschermen. Deze zorg heeft nu prioriteit en we zijn dan ook niet voor niets in een lock down. Toch wordt er ook reikhalzend uitgekeken naar verruiming waarbij (kleine) activiteiten weer doorgang kunnen vinden. 

Als er weer meer mogelijk is
De snelheid waarmee maatregelen ingaan is hoog. Het vooraf anticiperen op mogelijke maatregelen geeft dan ook een uitdaging voor iedereen. Reguliere procedures wat betreft vergunningsaanvragen duren dan ook vaak te lang.
Vanwege de gewenste snelheid in de besluitvorming voor initiatiefnemers, zal regelmatig gekozen worden voor een gedoogverklaring in plaats van de reguliere uitgebreide wettelijke procedure.

Aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid
Brandweer Gelderland-Zuid heeft een folder gemaakt waarmee initiatiefnemers vooraf informeren over mogelijke aandachtspunten vanuit brandveiligheid. We hopen hiermee dan ook te voorkomen dat een initiatiefnemer:

  • Op het laatste moment verrast wordt door brandveiligheidsrisico’s, waardoor hij zijn plan moet aanpassen, en
  • het proces vertraging op loopt, doordat wij onvoldoende informatie krijgen om een volledig advies te kunnen geven.

Download de folder en bekijk alvast waar je rekening mee moet houden als je iets wil organiseren voor na de lockdown-periode (pdf). Zo kunnen initiatieven geregeld zijn voordat er een eventuele verruiming komt.

*In de folder komt het onderwerp vuurwerk aan bod: wij zijn ons er van bewust dat het ontbranden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 verboden is, echter is het wel toegestaan om categorie F1 te ontbranden. Ook aan deze categorie vuurwerk zijn risico's verbonden.

folder tijdelijke initiatieven tijdens pandemie

 

Deel deze informatie via:

Nieuws