Geen mondkapjesplicht voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 17 september 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld.

Artikel 2.6 over het verbod op onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen tot het studiejaar 2020-2021 is verlopen en daarmee komen te vervallen. 

Daarnaast geldt er geen mondkapjesverplichting meer voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Ook gaat het over vervoer van jongeren t/m 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).  

Klik hier voor de meest actuele versie van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Klik hier voor meer informatie over de voorafgaande verordeningen.

Nieuws