Geactualiseerde noodverordening gaat in op zondag 27 september om 18.00 uur

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 26 september 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening gaat in op zondag 27 september 2020 vanaf 18.00 uur.

In deze noodverordening zijn de maatregelen verwerkt zoals deze gisteren uitvoerig zijn toegelicht. Op hoofdlijnen betekent dit:

Horeca

  • Vanaf 0.00 uur ’s nachts geen nieuwe bezoekers.
  • Vanaf 0.00 uur ’s nachts gaat de muziek uit.
  • Vanaf uiterlijk  1.00 uur dicht.
  • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk 2.00 uur (geen verkoop van alcohol na 1.00 uur).

Samenkomsten

  • Geen gezelschappen van meer dan 50 personen zowel binnen als buiten (zie voor uitzonderingen Artikel 2.1c lid 2)
  • Meldplicht voor organisaties bij samenkomsten met meer dan 50 personen (zie voor uitzonderingen Artikel 2.1b lid 5). Het formulier vindt u op https://www.vrgz.nl/voor-inwoners/meldformulier-bijeenkomsten/.
  • Bij bezoek thuis geldt maximaal 6 personen.

Hubert Bruls: "De besmettingen lopen op. We moeten nu maatregelen nemen. We hebben het zelf in de hand om het virus af te remmen: als we ons allemaal aan de basisregels houden, zullen maatregelen uiteindelijk ook niet meer nodig zijn."

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op https://www.crisisglz.nl/noodverordening/

Deel deze informatie via:

Nieuws