Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Zuid zoekt versterking

Wegens uitbreiding van het aantal leden is de cliëntenraad van Ambulancezorg Gelderland-Zuid op zoek naar aanvulling.

Dit cliëntenraad vertegenwoordigt de algemene belangen van cliënten die gebruik maken van het ambulancevervoer. Het beraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie en het management over (algemene) onderwerpen die cliënten aangaan. De cliëntenraad werkt op deze wijze mee aan de kwaliteit van de ambulancezorg. De cliëntenraad wordt ondersteund door een projectleider van Zorgbelang Inclusief. Leden van de cliëntenraad ontvangen een vergoeding.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliëntenraad bestaat nu uit vijf leden en komt 4-5 keer per jaar bijeen voor een vooroverleg, alsook een overlegvergadering met de directeur en de medisch manager. In totaal dus 8-10 vergaderingen per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die cliënten aangaan:

 • bereikbaarheid, toegankelijkheid, aanrijtijden van de ambulancezorg;
 • de ambulance als schakel in de keten acute zorg;
 • communicatie naar buiten;
 • uitvoering van kwaliteitsonderzoek / cliënttevredenheidsonderzoek / patiëntveiligheid;
 • personeelsbeleid (indien dit invloed heeft op de directe patiëntenzorg en de patiëntveiligheid).

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • bekend is met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt;
 • de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van de RAV Gelderland Zuid te behartigen;
 • bereid is om 8-10 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor het beraad/de raad;
 • bereid is om scholing te volgen;
 • zijn/haar woonplaats in het verzorgingsgebied http://www.vrgz.nl/organisatie/regio/ heeft. Bij voorkeur uit de regio Culemborg.
 • Het liefst met een financiële of bedrijfsmatige achtergrond.

Een lid van de cliëntenraad:

 • is in staat vanuit het patiëntenperspectief beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • kan in teamverband functioneren.

Interesse of meer informatie?
Stuurt u dan uw motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief karinkalthoff@participatiepartners.nl of 088 929 4038.

Deel deze informatie via:

Nieuws