Veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt voorlichtingsvoertuig in gebruik

Op woensdag 20 januari 2016 is in de brandweerkazerne in Culemborg het voorlichtingsvoertuig ‘RedAlert’ van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid officieel in gebruik genomen. Het voertuig wordt ingezet voor voorlichtingsactiviteiten met als doel de bewoners te informeren over (brand)veiligheid in hun eigen omgeving, hen bewust te maken van de risico’s en daarmee de zelfredzaamheid te vergroten.

De brandweer in de regio Gelderland-Zuid wil midden in de samenleving staan en meer en meer naar de mensen toe gaan. Het voertuig wordt ingezet voor verschillende doelgroepen: van ouderen tot gezinnen, studenten en medewerkers bij een bedrijf. Op markten en braderieën kan het voertuig een echte publiekstrekker zijn, maar ook op open dagen of tijdens introductieweken van universiteiten en middelbare scholen.

Voorlichtingsvoertuig.jpg

Special effects
In het voorlichtingsvoertuig is een interactieve quiz gebouwd, waarbij vragen over brandveiligheid beantwoord moeten worden. De quiz wordt ondersteund door special effects, zodat bezoekers een reëel beeld krijgen van de risico’s in hun eigen omgeving. Ook is een gedeelte van het voertuig ingericht met objecten die brand hebben veroorzaakt. Deze objecten ondersteunen de echte verhalen uit de praktijk. De bedoeling is mensen te stimuleren om hun huis kritisch op brandveiligheid te toetsen. Om ze hierbij te helpen is informatie beschikbaar waarmee ze zelf thuis aan de slag kunnen.

Ook andere risico’s 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat ook nog kijken naar de mogelijkheden om het voertuig breder in te zetten en in welke vorm ook andere veiligheidsrisico's een plekje kunnen krijgen in het unieke voorlichtingsvoertuig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het risico hoogwater, een thema waaraan de veiligheidsregio dit jaar extra aandacht geeft.

Lange staat van dienst
Het voertuig, dat nu is omgebouwd tot voorlichtingsvoertuig, heeft al een lange staat van dienst bij de brandweer. Begin jaren negentig kwam het voertuig naar Nijmegen en deed dienst als hulpverleningsvoertuig. In 2001 werd het voertuig verkocht aan de regio Limburg-Noord, brandweerpost Mook, om daar tot 2014 ingezet te worden. In 2014 kwam het voertuig weer terug naar Nijmegen waar het werd omgebouwd tot voorlichtingsvoertuig.

Deel deze informatie via:

Nieuws