Sector GHOR opnieuw gecertificeerd

Wederom is het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR voor drie jaar gehercertificeerd conform het HKZ Certificatieschema GHOR 2010. De GHOR werd voor het eerst gecertificeerd in 2006. De externe audit die leidde tot deze hercertificering vond plaats op 20 mei.

Nadat de gebruikelijke onderdelen van de audit (aansturing organisatie, functioneren kwaliteitsmanagementsysteem) tegen het licht waren gehouden, was er dit jaar speciale aandacht voor het proces Publieke Gezondheid en het proces Acute Gezondheid. Vooral de borging van het nakomen van afspraken met ketenpartners stond daarbij centraal.

Effectiever ingericht
Bijzonder dit jaar was dat de GHOR in het kader van LEAN-management de herinrichting van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem als project ter hand heeft genomen met als beoogd resultaat een efficiënt en effectief kwaliteitsmanagementsysteem, dat bovendien HKZ-proof is. De GHOR zit nog midden in deze grote ‘verbouwingsfase'. De primaire en kritisch ondersteunende processen van de GHOR zijn inmiddels effectiever ingericht. In de bijbehorende procesbeschrijvingen is meer aandacht voor doel en resultaat van het proces, inclusief de daarbij behorende indicatoren en output.
Spannend was dan ook hoe de certificeerder DNV hierop zou reageren. Deze bleek een en al lof over de ingezette verandering bij de GHOR.

Sterke punten
Als sterke punten werden genoemd:

  • Duidelijke focus op de kerntaken door de opdeling in twee hoofdprocessen;
  • Aanzienlijke reductie van het kwaliteitssysteem middels LEAN;
  • Bewustwording dat men vanuit een veranderende coördinerende rol de keten kan faciliteren en monitoren;
  • Voornemen om Academisering op te starten. Dit geeft aan dat men een brede oriëntatie heeft en biedt kansen voor kwaliteitsimpulsen in de toekomst.

Wat nog beter kan
Natuurlijk waren er ook wat punten die nog aandacht vragen:

  • De outputdoelstellingen van een proces zijn nog niet altijd duidelijk, inclusief de daarbij horende indicatoren en meetmethoden. De rol van de GHOR richting ketenpartners zou daarmee beter kunnen worden ingevuld;
  • Prospectieve risico-inventarisatie (PRI) is nog niet volledig ingebed in het kwaliteitssysteem, mede in relatie tot veranderingen in de processen en organisatie en de noodzaak tot het uitvoeren van een nieuwe PRI.

HKZ.jpg

Deel deze informatie via:

Nieuws