Partners geven GHOR een 7,6

De sector GHOR voerde tussen 16 oktober en 1 november 2014 een klanttevredenheidsonderzoek uit onder haar samenwerkingspartners. Het onderzoek werd uitgezet onder 99 contactpersonen, van wie 55 de enquête invulden. Dit brengt de respons op 58 procent. 
Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten. Ook kunt u hiernaast het volledige rapport van het klanttevredenheidsonderzoek downloaden.

Contact met de GHOR
In vergelijking met het eerder gehouden klantentevredenheidsonderzoek uit 2009 is er een verandering te zien in de frequentie van de contactmomenten met de GHOR. Wanneer er eerder voornamelijk maandelijks contact was, hebben de partners nu evenredig vaak wekelijks, maandelijks of jaarlijks contact met de GHOR. De verschillende in ogenschouw genomen contactaspecten worden gemiddeld met een 7,7 positief beoordeeld, waarbij ‘beleefde en respectvolle omgang’ het hoogste scoorde (8,3) en ‘besluitvaardigheid van de GHOR’ het laagst (7,1). Deze lagere besluitvaardigheid en trage beantwoording van vragen komen in de open toelichtingen ook naar voren.

Overleg met de GHOR
De overleggen met de GHOR worden positief beoordeeld met gemiddeld een 8,0. De aspecten ‘prettig samenwerking’ (8.3) ‘voldoende gelegenheid tot vragen’ (8,2) en ‘gelijke inbreng’ (7,9) worden het hoogst gewaardeerd. De GHOR kan efficiënter en daadkrachtiger vergaderen (7,5). Dit wordt ook in de open toelichtingen en gesprekken met medewerkers herkend.

Advisering en OTO van de GHOR
De advisering van de GHOR wordt gemiddeld met een 8,0 beoordeeld en is sinds 2009 sterk gestegen in haar waardering (7,2). Het aspect opleiden, trainen en oefenen scoort tenslotte een mooie 7,3 gemiddeld.

Communicatiemiddelen
Het GHOR-gedeelte van de VRGZ-website wordt gemiddeld met een 7,0 beoordeeld. Het aspect actualiteit scoort daarbij het laagst. De website wordt net als in 2009 nauwelijks bezocht (72 procent). Een goede verklaring hiervoor is het feit dat het bekijken niet noodzakelijk is, omdat belangrijke informatie vaak via de mail wordt verkregen.
Multi>Nieuws, de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij crisesbeheersing en rampenbestrijding, wordt met een 7,7 gemiddeld positief beoordeeld.

Communicatiebehoeftes
Uit de enquête komt naar voren dat partners een voorkeur hebben voor communicatie via de e-mail, telefoon en persoonlijk contact: hoe inhoudelijker de informatie wordt des te meer behoefte aan persoonlijk contact er is. Als netwerkorganisatie is dit een positief resultaat, waarbij het kennen van elkaar en elkaars expertise van groot belang is. Daarnaast kan er worden geconcludeerd dat de behoefte om sociale media voor de GHOR in te zetten niet leeft onder de samenwerkingspartners. Eén op de drie partners gebruikt overigens wel sociale media voor professionele doeleinden.

Conclusies
De algemene dienstverlening wordt met een 7,6 goed beoordeeld en is in vergelijking met 2009 toegenomen (7,3). De GHOR is hier erg tevreden mee, en weet nu beter waar verbetering mogelijk is. De komende tijd zal de GHOR hiermee aan de slag gaan om de samenwerking nog sterker en effectiever te maken.

Het volledige rapport lezen? Dat kan:

Adviesrapportage klanttevredenheidsonderzoek sector GHOR  

Deel deze informatie via:

Nieuws