ANVS publiceert webportaal ‘Nucleaire crisis of stralingsongeval’

De ANVS publiceert op 16 mei 2018 een portaal op haar website met informatie over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval. Dit webportaal is te vinden via www.infonucleairrisico.nl. De informatie in dit portaal geeft onder andere antwoord op vragen over de veiligheid en risico’s van kernreactoren en wordt ondersteund door animaties. Ook vindt u hier verschillende crisis- en rampenbestrijdingsplannen.

Staatssecretaris van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen informatie over de veiligheid en risico’s van kernreactoren op één centrale plek kan vinden. Dit webportaal van de ANVS draagt daaraan bij. Het laat zien wat de overheid doet, wat je zelf kunt doen in geval van een nucleaire crisis of een stralingsongeval en wat het betekent als je wordt blootgesteld aan straling.’

Crisis- en rampenbestrijdingsplannen
De kans op een ongeval bij een kernreactor is erg klein. Nucleaire installaties moeten voldoen aan zeer strenge eisen. De ANVS ziet er op toe dat zij zich hieraan houden en handhaaft indien nodig. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, deskundige medewerkers, strikte voorschriften en strenge controles, is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. Als er zich een onverwachte situatie voordoet in een Nederlandse of buitenlandse kernreactor, zorgen adequate procedures voor een snelle en effectieve reactie van alle betrokkenen. Deze procedures staan beschreven in verschillende crisis- en rampenbestrijdingsplannen van Nederlandse en buitenlandse overheden en van de veiligheidsregio’s. De plannen worden regelmatig beoefend. In het webportaal zijn de diverse plannen overzichtelijk opgenomen.

Animaties
Het webportaal bevat verder begrijpelijke informatie over onder andere kernreactoren in Nederland en in onze buurlanden, de veiligheid en risico’s van deze reactoren, nucleaire veiligheid, straling, toezicht en internationale samenwerking. De informatie wordt ondersteund door animaties. Het webportaal blijft continu in ontwikkeling en wordt dit jaar nog verder uitgebreid, onder andere met vraag- en antwoordrubrieken en extra relevante links naar informatie op andere websites.

Zie ook: - Webportaal Nucleaire crisis of stralingsongeval

Nieuws