Ambulancezorg Gelderland-Zuid stelt beademingsapparatuur beschikbaar aan ziekenhuizen in de regio

Twintig beademingsapparaten, extra voorraad zoals infuuspompjes en ambulancepersoneel. Dit stelt Ambulancezorg Gelderland-Zuid beschikbaar aan de ziekenhuizen in de regio.

Sinds vorige week is de beademingsapparatuur van alle parate ambulancevoertuigen in Gelderland-Zuid gehaald en ter beschikking gesteld aan de ziekenhuizen. Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) draagt zorg voor een goede verspreiding. In totaal worden 20 beademingsapparaten in bruikleen gegeven en blijven er enkele apparaten op de verschillende posten voor eigen gebruik. Daarnaast stelt de Ambulancezorg Gelderland-Zuid een deel van hun voorraad beschikbaar voor andere regio’s die kampen met de tekorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan infuuspompjes.

Ook ambulancepersoneel beschikbaar voor extra zorg
Naast middelen maakt de Ambulancezorg Gelderland-Zuid het ook mogelijk om collega’s geheel, gedeeltelijk of als neventaak assistentie te laten verlenen aan ziekenhuizen. Verpleegkundigen van de ambulance zijn hooggekwalificeerde professionals die direct aan de slag kunnen.  

beademingsapparatuur.jpg

Nieuws