Al veel speurneuzen gevonden tijdens de Brandpreventieweken 2019!

De maand oktober staat traditioneel in het teken van de Brandpreventieweken. In het hele land besteedt de brandweer aandacht aan het thema 'Brandweer zoekt speurneuzen' en richt zich daarbij op kinderen tussen 9 en 12 jaar oud. Ambassadeurs van Brandveilig Leven bezochten daarom groep 6 van basisscholen in onze regio.

In de hele maand oktober bezoeken de ambassadeurs meer dan 40 basisscholen. Tijdens de gastles leren de kinderen over de brandgevaren van het opladen van elektrische apparaten. Zo leren ze hoe elektrische apparaten in huis wél brandveilig opgeladen kunnen worden. Ook spelen ze de online game over dit thema via www.brandweerzoektspeurneuzen.nl

24-10 Collage.jpg

 

Nieuws