OOV Alert

De OOV Alert is de alarmeringscomputer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Afhankelijk van het scenario belt de OOV Alert die functionarissen die nodig zijn voor het bestrijden van de bewuste ramp of crisis. Een goede beantwoording van de OOV Alert is vitaal voor een vlotte alarmering en correcte opkomst. Hieronder geven we tips voor een goede beantwoording.

Zorg dat u weet dat de OOV Alert belt:

 • Het nummer van de OOV Alert is 055-368 22 33. Zet dit in uw mobiele telefoon, zodat u ziet dat de alarmeringscomputer u belt. U kunt de OOV Alert ook een eigen ringtone meegeven. 
 • Belt de OOV Alert ook op een telefoon die door huisgenoten kan worden opgenomen? Deel onderstaande instructie dan met hen, zodat ook zij weten wat ze moeten doen als de OOV Alert belt. 

U wordt gebeld door de OOV Alert. En dan?

1. OOV Alert belt, U neemt de telefoon op

2. U hoort een welkomstboodschap

3. U hoort het scenario waarvoor u wordt opgeroepen

4. OOV Alert vraagt u om bevestiging van uw functie binnen de voor uw functie geldende opkomsttijd

 • U bevestigt dat u deze functie bekleedt: voor ja toets 1

 • U geeft aan dat u deze functie niet bekleedt of binnen de gestelde tijd niet aanwezig kunt zijn: voor nee toets 2

 • Om het bericht nogmaals te beluisteren toets 3

5. OOV Alert bedankt u voor uw medewerking en verbreekt de verbinding

6. Indien u uw komst heeft bevestigd, wordt u binnen de gestelde tijd verwacht op de afgesproken locatie.

Tips

 • Sla het nummer van OOV Alert (055-368 22 33) op in het geheugen van uw telefoon en gebruik indien mogelijk voor dit nummer een afwijkende ringtone. Zo werkt OOV Alert voor u optimaal als alarmeringssysteem.
 • Informeer uw gezinsleden en/of huisgenoten en collega’s over OOV Alert.
 • Iemand voor wie het alarmeringsbericht niet bedoeld is (en die de telefoon heeft opgenomen), kan het beste na de welkomstboodschap in het keuzemenu aangeven dat hij of zij niet de gevraagde operationele functie bekleedt. OOV Alert verbreekt dan zelf de verbinding en gaat door met het volgende telefoonnummer waarmee u in de alarmeringscomputer bekend bent.
 • Verbreek nooit zelf de verbinding, maar wacht tot OOV Alert de verbinding met u verbreekt. Zo weet u zeker dat het alarmeringsproces is voltooid.
 •  Als u uw telefoon niet opneemt, zal OOV Alert (door de klankactivatie) wel een deel van het bericht inspreken op de voicemail. U kunt niet meer reageren op deze ingesproken tekst en u wordt ook niet verwacht. Er is immers door u geen selectie gemaakt in het keuzemenu. Mogelijk probeert OOV Alert u op een andere telefoon of een later tijdstip nogmaals te bereiken.
 • Tenzij dit door OOV Alert wordt gevraagd, bel nooit zelf met de gemeenschappelijke meldkamer van de hulpdiensten. Die is ten tijde van een incident druk met de coördinatie van het incident.
 • Bel na alarmering niet meteen uw collega’s om te informeren of zij ook/wel beschikbaar zijn of naar de opkomstlocatie komen. Zij zijn dan niet bereikbaar voor OOV Alert. Dit kan het alarmeringsproces vertragen.
 • Als u hebt aangegeven binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie, dan wordt ook op uw komst gerekend. Houd wel altijd rekening met de geldende verkeersregels.

Lees in deze folder alles over de alarmering via de OOV Alert.

 

 

Deel deze informatie via: